Naše služby

Společnost BUNG.CZ


Založena v roce 2016 společností Bung GmbH jako poradenská a konzultační společnost. V polovině roku 2017 se stal společníkem firmy Bung CZ s polovičním obchodním podílem společnost Valbek EU a od té doby je firma součástí dvou velkých holdingových společností s velkým potenciálem a velkým důrazem na kvalitu prováděných konzultačních a poradenských činností. Firma Bung CZ se soustředí na technický dozor a supervizi kompletní dopravní infrastruktury od dálničních sítí až po polní cesty, pozemních staveb jakékoliv velikosti a budoucího užití a v neposlední řade koordinátory BOZP na veškerých výše vytčených staveb.


Detail společnosti (PDF)
  • Jednatel/ředitel společnosti BUNG CZ  s.r.o.
    Ing. Miroslav Blažek
  • Jednatel BUNG CZ a BUNG Slovensko
    Dipl. Ing. Peter Pittner